Systemtekniker Server Lagring Operativsystem

10623
2 May, 2024 to 30 Apr, 2025
Luleå (Onsite)

Kundens IT-avdelning har inom leveransområdet IT-produktion behov av en konsult med kunskaper inom server, Linux, virtualisering, lagring och backup. Kunden har idag en serverpark som är till 90% virtualiserad med hjälp av VMware samt en lagringslösning med SVC, Pmax och Ceph. Teamet som ansvarar för detta område ingår i Driftenheter.


UPPDRAGSBESKRIVNING:

Uppdraget består i att förstärka teamet med kompetens inom området backup och lagring i det dagliga arbetet så som konfigurering, patchning och installationer inom bland annat lagring, backup, Linux och VMware. Felsökning i nya och befintliga lösningar ingår. Arbete kan förekomma utanför ordinarie arbetstid. Arbetet kan innebära att man deltar som tekniskt expertstöd vid olika utvecklingsprojekt. I teamet ingår nio personer med kompetens inom Linux, VMware, backup, lagring och hårdvara.

                    

Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassad inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar. 


 Förlängningsoptioner: Ja

Omfattning: 60-100%


KRAV PÅ KONSULTEN:

SKA-krav:

 • Konsulten ska uppfylla krav för rollen enligt nivå 3.
 • Kunskap –hög kompetens inom området
 • Erfarenhet – 4 - 8 år som konsult inom aktuellt område.
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt
 • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet gällande lagring.
 • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet gällande Linux.
 • Konsulten ska kunna vara på plats i Tullverkets lokaler i Luleå.

BÖR-krav:

 • Erfarenhet av EMC Networker (mer än 4 år)
 • Erfarenhet av Redhat Ceph (mer än 2 år)
 • Erfarenhet av VMware (mer än 4 år)
 • Erfarenhet av Shell script (mer än 4 år)
 • Erfarenhet av Ansible (mer än 4 år)
 • Erfarenhet av VMware Orchestrator (mer än 2 år)


INTERVJU

Intervjuer kan komma att genomföras med de konsulter som enligt bifogat CV uppfyller kraven. Utvärdering kan även ske enbart utifrån det som framgår i bifogat CV med eventuellt kompletterande skriftliga intervjufrågor. Kunden kommer att göra en samlad bedömning av, som uppfattar det, samtliga krav såsom konsultens förmåga att utföra uppdraget/arbetsuppgifterna samt förmåga att inge förtroende.

 

Svarstid & svarssätt:

Vänligen inkom med er intresseanmälan CV för föreslagen konsult som uppfyller kraven samt redogörelse för respektive krav i bifogat dokument. 


Vi presenterar löpande. Om du är intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.


Tveka inte att höra av er om ni har frågor!