Programledarstöd IT-DIS Sussa samverkan - Region Västernorrland - 24IU88

10602
1 May, 2024 to 31 Dec, 2024
Sundsvall (Onsite)

TO DO

- CV på svenska i word-format

- MOTIVERA SKA-KRAV

- MOTIVERA BÖR-KRAV

- signerat och bifogat samarbetsavtal!

- REFERENS: lämna namn, telefonnummer och e-post för en referensperson, med annan arbetsgivare än anbudsgivaren/anbudsgivarens underleverantör. Referenspersonen får ej heller vara anställd hos köparen.


ROLL: Programledarstöd

Startdatum: 2024-05-01

Slutdatum: 2024-12-31

OPTION: 2025-06-30

STATIONERINGSORT: Sundsvall.

PRIS TAK: Enligt ök

OMFATTNING: 100%


Köparen frågar efter 1 konsult. I det fall Anbudsgivaren önskar erbjuda alternativa konsulter (parallella anbud) ska dessa skickas in som separata anbud. Anbuden kommer att utvärderas var för sig.


Vid en beräknad omfattning av 100% har Anbudsgivaren möjlighet att erbjuda två (2) konsulter som vardera arbetar 50%. I detta fall får Anbudsgivaren erbjuda två (2) konsulter i samma anbud, under förutsättning att detta alternativ markerats under punkt 2.7 i anbudsinbjudan. Båda konsulterna ska uppfylla samtliga ska-krav.


BESKRIVNING:


Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.


Inom ramen för Sussa samverkan drivs Sussa FVIS-programmet. I programmet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram, projekt och uppdrag inom FVIS-programmet samt tjänsteleverantören Cambio. Vi söker nu ett Programledarstöd till huvudsakligen programledningen för Sussa FVIS-programmet. I rollen ingår att stödja programledaren i operativa och administrativa frågor inom ramen för programmets uppdrag.


Rollen agerar i en mycket intensiv och komplex kontext och det förutsätts stor dynamik, flexibilitet och ett mycket nära samarbete med programledaren som är placerad i Stockholm. Stresstålighet och förmåga att hantera många gränsytor och många parallella frågeställningar med ibland kort varsel är en förutsättning.SKA-KRAV:


1. signerat och bifogat samarbetsavtal!

2. Tfn och e-postadress till konsult

3. Vid en beräknad omfattning på 100 % av heltid ange den omfattning erbjuden konsult kan leverera.

4. Minst ett års erfarenhet av liknande arbete inom Sussa samverkan, inom de senaste tre åren

5. God erfarenhet av digitaliserings- och implementationsprojekt i komplexa organisationer

6. Erfarenhet av datainsamling, analys och presentation av slutsatser och vägval

7. Erfarenhet av metoder och verktyg för projektstyrning och projektadministration, samt Officepaketet

8. Tidigare erfarenhet av arbete i samverkansorganisation inom hälso-och sjukvård

9. God serviceanda samt erfarenhet av komplexa IT-miljöer hos större verksamheter

10. Vara analytisk, ansvarstagande och självständig med förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem

11. Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift (minst nivå C)

12. lämna namn, telefonnummer och e-post för en referensperson, med annan arbetsgivare än anbudsgivaren/anbudsgivarens underleverantör. Referenspersonen får ej heller vara anställd hos köparen.


BÖR-KRAV:


1. Erfarenhet av förändringsarbete, kommunikation och förankring inom Sussa Samverkan, minst ett års erfarenhet från de senaste tre åren.

2. Kunskap och erfarenhet av projekt och/eller leveranser av IT-karaktär inom regional hälso- och sjukvård.

3. Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt.

4. Förmåga att kunna förlägga arbetstid i Stockholm och därmed förutsättningar för på-plats-samverkan med Sussa programledning.