Ratkaisuarkkitehti 84€/tunti

10463
Until 31 Dec, 2024
Helsinki, Finland (80% remote)

Etsitään ratkaisuarkkitehtia julkkariasiakkaalle


Vaadittu osaaminen ja kokemus

  • Arkkitehti tekee tiivistä yhteistyötä muiden hankkeessa työskentelevien substanssi- ja asiakastyön asiantuntijoiden kanssa. Odotamme, että arkkitehdillä on riittävästi kokemusta toimia itsenäisesti ja itseohjautuvasti mutta noudattaen asiakkaan arkkitehtuurilinjauksia, jossa tukee asiakkaan oma arkkitehtuuritiimi
  • Kokemusta ratkaisu-, kokonais- tai sovellusarkkitehdin roolissa toimimisesta ja kyky suunnitella monimutkaisia teknisiä järjestelmätoteutuksia
  • Kokemusta massavolyymipalveluiden mikropalveluarkkitehtuurien suunnittelusta ja toteutuksesta on-premise-konesalissa ja pilviympäristöissä
  • Vankka kokemus ketteristä ohjelmistokehityshankkeista
  • Osaamista moderneista web-ohjelmistoteknologioista (Node.js, Javascript/Typescript, React, JVM) ja relaatiotiekannoista
  • Kokemusta ja osaamista pilvipalveluteknologioista (erityisesti AWS).


Täydentävä osaaminen

  • Kokemus tietoturva-arkkitehtuurin suunnittelusta ja tietoturvakriittisten palvelujen kehittämisestä.


Aloitus: asap (vaatii turvaselvityksen)

Kesto: 31.12.2024, jatko mahdollinen

Sijainti: Hybridi Helsingissä

Tuntihinta: 84 €/h