Upphandlare för Digitala tjänster

10452
18 Mar, 2024 to 31 Dec, 2024
Stockholm (50% remote)

Projektinformation:

Vi söker en upphandlare för en inköpscentral för att leda och projektleda en ramavtalsupphandling av digitala och fysiska utskickstjänster. Uppdraget innebär ett tätt samarbete med inköpscentralens upphandlingsteam för att förnya och förbättra det befintliga ramavtalet.


Rollinformation:

Som upphandlare kommer du att ansvara för framställning av upphandlingsdokument, dialog med leverantörer och referensgrupper, utvärdering av anbud, samt upprättande av tilldelningsbeslut. Deltagande i framtagning av avropsguidning och medverkan vid avtalsmöten är också en del av rollen.


Skallkrav:

● Erfarenhet av arbete med både digitala och fysiska utskickstjänster.

● Innehaft minst två relevanta projektroller inom området digitala tjänster eller utskickstjänster under de senaste tre åren, inkluderande arbete med informationssäkerhet och kravställning inom LOU.


Uppdragsperiod: 2024-omg - 2024-12-31

Ort: Stockholm (hybrid möjligt)

Omfattning: 100%


Skicka senast : 2024-03-18:

CV på svenska - påvisa hur/att krav uppfylls

Timpris

Frilans/UK?