Senior klientspecialist Windows & MECM, nivå 4

11912
1 Apr, 2024 to 31 Dec, 2024
Göteborg (Onsite)

Göteborgs Stad Intraservice är Göteborgs stads interna IT-leverantör och ansvarar bl a för förvaltning och utveckling av Göteborgs Stads IT-arbetsplats. I IT-arbetsplats hanteras idag ca 140 000 enheter som används av 110 000 användare från förvaltningar, bolag och skolor. Enheterna sträcker sig från PC, Mac och Chromebook till mobila enheter så som smartphones och surfplattor. Infrastrukturen består av ca 100 servrar och baseras i första hand på produkter från Microsoft och Citrix.


Vi söker en konsult som kan gå in i rollen som Senior klientspecialist Windows & MECM


Svar till Fujitsu

 • Önskat timpris inklusive samtliga kostnader såsom ex resor, parkering, trängselskatt, hotell, traktamente och Logi
 • Kandidatens CV på svenska där uppfyllnad av krav tydligt framgår
 • Ifylld svarsbilaga (bifogad)
 • Svar gällande jäv, sekretess och tidigare anställning på Intraservice, se bilaga
 • Tillgänglighet, möjligt svarsdatumUppdrag

Att tillsammans med klient-teamet vara delaktig i det dagliga operativa arbetet inom utveckling- och förvaltning av klienthanteringsplattformen gällande Windows inom bl.a. Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), Intune, MDT, PowerShell och VBScript samt stötta Göteborgs Stads övergång från Windows 10 till Windows 11


Uppgifter

• Driva arbetet med att säkerhetsställa att samtliga Windowsdatorer uppgraderas till senaste Windowsversion

• Felsöka, utreda och åtgärda datorer som av olika anledningar inte uppgraderas automatiskt

• Arbeta med inkomna supportärenden, både incidenter och beställningar

• Drift och utveckling av MECM, Intune, OSD, patch-hantering och felsökning

• Agera teknisk expert inom funktionstillämpning inom Microsoft Endpoint Configuration Manager, Intune, MDT, PowerShell och VBScript.

• Genomföra beslutade förändringar i Microsoft Endpoint Configuration Manager, Intune, MDT, PowerShell och VBScript

• Se till att erforderlig dokumentation uppdateras kontinuerligt

• Arbetet omfattar både stöd och eget arbete vid planering, design, implementering och uppföljning/rapportering samt drift och förvaltning av plattformen


Tid och omfattning

Omfattningen av uppdraget är 80-100% fram till 2024-12-31. Möjlighet till förlängning fram till 2025-03-31.


Plats

Arbetsuppgifterna utförs i Intraservice lokaler då tillgång till andra medarbetare och resurser krävs. Andra omständigheter kan komma att påverka detta.


Krav

 • Nivå 4 enligt ramavtal
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med Microsoft Endpoint Configuration Manager-infrastruktur hos storföretagskunder (uppgraderingar, konfiguration, installation, felsökning) samt MDT
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom OS-deployment och certifiering av hårdvara
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av utveckling inom klient och MECM-automatisering med PowerShell hos storföretagskunder
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med VBScript hos storföretagskunder
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av hantering och felsökning av Windowsklienter och GPO:er
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete hos storföretagskunder motsvarande 5.000 windowsdatorer


Villkor

Villkoren för uppdraget kommer att vara grundade på Fujitsus ramavtal med Göteborgs Stad avseende Konsulter IT, Område D – Infrastruktur och kommunikation, kompetensnivå 4.